Жената, която промени генетиката

Тanti nomini nullum par elogium – Много звани, малко призвани“

Латинска поговорка.

Барбара Макклинток  била американски учен, който прави важен пробив в областта на генетиката.

Получила е докторска степен по ботаника в университета „Корнел“ през 1927 г. Там започва своята кариера, като ръководител на проект за цитогенетиката на царевицата. Тя изучава от дълго време хромозомите, носещи генетичния материал,  и как те се изменят при възпроизвеждането на царевицата. Макклинток развива фундаменталната идея, че хромозомите в клетката, по време на клетъчното делене обменят своя информация, посредством размяна на отделни участъци. Тя първа открива значимата роля на центромера и теломера за запазването на генетичната информация. За тези си открития е призната за една от най-добрите в областта и  е избрана за член на Националната академия на науките на САЩ още през далечната 1944 г.

1

През периода  40-те и 50-те години на XX-ти век, Макклинток открива Транспозицията и чрез нея доказва, че гените са отговорни както за външните, така и за вътрешните физическите белези на тялото. Също така, този процес обяснява наследственото предаване на белези през поколенията.

Транспозицията

Тя представлява ДНК-сегмент, който може да променя мястото си генома, като понякога това води до обратими мутации. Обикновено тя се получава при клетъчното делене.

Ученият публикува откритията си, но тогава остава неразбрана от колегите си.

Едва по-късно, след повече от десетилетие, научната общественост възприема идеите и, особено след като други учени потвърждават нейните открития за гените.

Наградите и признанието за нейния принос към науката най-накрая идват.

Най-значимата е Нобеловата награда за медицина за 1983 г. за откриването на Транспозицията.

Барбара Макклинток е уникална, защото е заложила някои основни принципи на съвременната генетиката. Тя е единствената жена в света, която е получила самостоятелна Нобелова награда в тази тежка категория (Медицина).

Източници:

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock

https://en.wikipedia.org/wiki/Transposable_element

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Sciences

Остави коментар