Депрестин

Депрестин

Депрестин

Съставките е установено, че могат да благоприятстват при следните заболявания:

Депресивни епизоди
Критерии за голям депресивен епизод, включват:
Пет (или повече) от следните симптоми са били налице по време на същия 2-седмичен период и представляват промяна от предишно функциониране, поне един от симптомите е или депресивно настроение или загуба на интерес или удоволствие.

  • Потиснато настроение голямата част от деня, почти всеки ден
  • Подчертано намален интерес в удоволствието във всички или почти всички дейности
  • Значителна загуба на тегло (не диета) или наддаване на тегло, или увеличаване или намаляване на апетита почти всеки ден
  • Безсъние или хиперсомния почти всеки ден
  • Наблюдаеми психомоторни забавяния или възбуда почти всеки ден
  • Умора или загуба на енергия почти всеки ден
  • Чувство на безполезност или прекомерна или неуместна вина (могат да бъдат измамни) почти всеки ден
  • Намаляване на способността да се мисли или концентрира, или нерешителност

Back to Top